O projektu

section-cover

O čemu je projekat?

Projekat koji finansira Evropska unija ima za cilj da podrži Srbiju u procesu pregovora za Poglavlje 11 i Poglavlje 12. Projekat pruža podršku Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u procesu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije u Poglavlju 11 – Poljoprivreda i Ruralni razvoj i u Poglavlju 12 – Bezbednost hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, kao i u procesu njihovog sprovođenja. Administrativni kapaciteti korisnika biće ojačani kroz specifične obuke; Povećana svest o naporima Srbije za usklađivanjem sa EU kroz informisanje poljoprivrednika i drugih zainteresovanih strana u prehrambenoj industriji, kao i šire javnosti o prednostima koje potiču od pristupanja EU. 

Zašto je ovaj projekat važan?

Ovaj projekat je važan jer će olakšati pristupanje Srbije EU i kroz novi sistem podrške, podržaće sektore poljoprivrede i ruralnog razvoja sa više mogućnosti za poljoprivrednike i ostale korisnike da povećaju svoje prihode preko direktne pomoći i finansiranjem investicija

Osim toga, projekat će poboljšati bezbednost hrane, veterinarski i fitosanitarni sektor u skladu sa sa zahtevima EU i međunarodnim standardima.

U današnje vreme, potrošači tokom kupovine i dalje obraćaju pažnju na cenu proizvoda, ali oni sve više i više obraćaju pažnju na neke druge kriterijume, kao što su kvalitet, nutritivne vrednosti, način izrade i mesto proizvodnje.

Ponašanje potrošača dodatno je naglašeno strahom od širenja bolesti i epidemioloških situacija. Iz tih razloga ”bezbednost hrane” i ”kvalitet hrane” postaju od suštinskog značaja za proizvođače hrane u Srbiji koji žele da imaju pristup, uz više cene, lokalnom i svetskom tržištu. Sektor
  • Poljoprivreda i hrana
EuropeAid referenca
EuropeAid/138038/DH/SER/RS
Komponente
  • Komponenta 1 - Podrška pristupanju EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja - Pregovaračko poglavlje 11 Podrška Srbiji u procesu pristupanja EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja; Podrška usaglašavanju pravnog okvira Srbije u skladu sa zahtevima EU; Jačanje kapaciteta administrativnog osoblja Srbije; Podizanje svesti o naporima Srbije ka pristupanju EU; Efikasno administriranje i sprovođenje usklađivanja poljoprivrede i ruralnog razvoja Srbije sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom u procesu pridruživanja EU -Poglavlje 11
  • Komponenta 2 - Podrška pristupanju EU u oblasti bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike - Pregovaračko poglavlje 12 Podrška Srbiji u procesu pregovaranja u oblasti bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike; Podrška usaglašavanju pravnog okvira Srbije u skladu sa za zahtevima EU; Jačanje kapaciteta administrativnog osoblja Srbije; Podizanje svesti o naporima Srbije ka pristupanju EU
Grad / Region
Beograd/Srbija
EU donacija
3.200.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj,
  • 12 - Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika
Vreme implementacije
Januar 2019. - Jul 2021.
Korisnik
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede (MPŠV)
Implementiran od strane
WEglobal s.r.l Milano, Italija