Mladi poljoprivrednici – budućnost poljoprivrede

10. Decembar 2021.

    Mladi poljoprivrednici su budućnost poljoprivrede u Evropskoj uniji, ali I u Srbiji. Njihov je zadatak da proizvode visokokvalitetne i bezbedne poljoprivredne proizvode, da brinu o očuvanju prirode,  pomognu u borbi protiv klimatskih promena i da doprinesu očuvanju poljoprivredne raznovrsnosti. Mladi poljoprivrednici u Srbiji, kao I u EU suočavaju se sa istim izazovima - otežan pristup zemljištu i kapitalu,  nedostatak osnovne infrastrukture i usluga u određenim ruralnim regionima, kao i nedostatak praktičnih znanja i veština. Кako bi se odgovorilo na izazove i obezbedio održivi razvoj poljoprivredne proizvodnje potrebno je dati poseban značaj mladim poljoprivrednicima i nastaviti sa sprovođenjem mera koje ih direktno podstiču na pokretanje poljoprivrednih aktivnosti, i mera za finansiranje projekata ruralne infrastructure, zaključak je Regonalne konferencije o mladim poljoprivrednicima koja je održana u Sremskoj Mitrovici.


    “Naš zadatak je da mladim poljoprivrednicima predočimo Nacionalni program ruralnog razvoja, konkretne i relevantne podsticajne mere koje oni mogu da koriste, da ih ukratko i suštinski upoznamo sa pregovaračkom procesom koji Republika Srbija sprovodi sa Evropskom unijom u postupku pristupanja jer od tih procesa zavisi i koliko će evropskih fondova biti dostupno za naše mlade poljoprivrednike”, rekao je Senad Mahmutović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede.

    Kroz proces pregovora o pristupanju EU potrebno je mlade upoznavati sa prednostima zajedničko poljoprivredne politike i prisustva na jedinistvenom tržištu EU. Posebnu pažnju treba usmeriti na edukaciju mladih za primenu novih tehnologija i inovacija  u proizvodnji kao i EU standarda bezbednosti hrane, dobrobiti životinja i zaštite životne sredine.Informisanje i edukacija bili su ciljevi regionalne konferencije koju je organizovalo Ministarstvo poljoprivrede uz podršku EU projekta „Jačanje kapaciteta za usaglašavanje sa pravnim tekovinama EU u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike“ i lokalne samouprave Sremske Mitrovice.


    Zbog toga su, osim nacionalnih podsticajnih mera predstavljene i mere podrške EU koje se u Srbiji ostvaruju kroz pretpristupne fondove namenjene ruralnom razvoju – IPARD. Tokom panel diskusije korisnici IPARD sredstava naglasili su da sam proces prijave, iako deluje složeno, nije neostvariv, a da je korist od dobijenih sredstava višestruka. „Svakome bih preporučila da se prijavi za sredstva iz IPARD fondova i ja ću to svakako opet učiniti“, rekla je Marina Vulović koja je uz pomoć IPARD sredstava kupila traktor.    


    Smena generacija u poljoprivredi je nešto čemu se teži i u Srbiji i u Evropskoj uniji. Podrška je predviđena i strateški planirana i već se primenjuje. Na mladim proizvođačima je da se obrazuju, stiču znanja i veštine koje će primeniti u praksi, kako bi proizveli zdravu, bezbednu i visokokvalitetnu hranu. Jedino sa takvim proizvodima moguće je doseći do zajedničkog tržišta EU i ostvariti očekivanu zaradu, zaključeno je na konferenciji.