PODRŠKA SRBIJI U PREGOVORIMA SA EU U OBLASTI POLJOPRIVREDE

5. Decembar 2022.

    Srbiji će i u narednom periodu biti neophodna dalja podrška Evropske unije u ispunjavanju svih uslova i obaveza u procesu pregovora u oblasti poljoprivrede, izjavila je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vedrana Ilić na konferenciji posvećenoj pregovaračkom Poglavlju 11 koje se odnosi na poljoprivredu i ruralni razvoj. Ilić se zahvalila Delegaciji EU u Beogradu i relevantnim direktoratima Evropske komisije na pomoći i podršci koju pružaju Republici Srbiji i ministarstvu u procesu evropskih integracija. Ilić je na nacionalnoj konferenciji „Postignuti rezultati i budući izazovi u okviru pregovaračkog Poglavlja 11“ ukazala da je to poglavlje, koje se odnosi na poljoprivredu i ruralni razvoj, jedno od strateških i zahtevnijih u okviru pravnih tekovina EU, s obzirom na tekuća globalna kretanja.

    „Ono je strateško jer prehrambena sigurnost dobija sve više na značaju, a to nije lako postići ako se uzmu u obzir novi pristupi u kreiranju politika koji prednost daju ekološkim standardima i borbi protiv klimatskih promena“, objasnila je Ilić. Pomoćnica ministra je rekla da je Poglavlje 11 zahtevno jer nalaže promenu logike u kreiranju poljoprivredne politike, ali i uspostavljanje odgovarajućih administrativnih kapaciteta koji su u stanju da efikasno sprovedu Zajedničku poljoprivrednu politiku EU, za koju će novi zakonodavni okvir krenuti da se primenjuje od 1. januara 2023. godine.


„Na putu Republike Srbije ka članstvu u EU nalaze se brojni izazovi i Vlada Srbije, kao i nadležne institucije rade na ispunjavanju neophodnih preduslova za prevazilaženje tih izazova“, naglasila je Ilić. Ona je navela da proces pregovora do punopravnog članstva podrazumeva pre svega institucionalno i organizaciono prilagođavanje za sprovođenje evropskih politika i propisa, ali i pravovremenu i adekvatnu informisanost i pripremljenost privrednih subjekata, kako bi bili ravnopravni i konkurentni akteri sa ostalim članovima velike evropske porodice.

    Šef Operacija III u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji Sakelaris Hurdas ukazao je da će zahvaljujući pomoći eksperata koji su radili na na projektu „Jačanje kapaciteta za usklađivanje sa pravnim tekovinama EU u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike“, Srbija biti u poziciji da se opredeli za najbolje opcije u cilju postepenog usklađivanja sa Evropskom poljoprivrednom politikom, što će biti predmet pregovora sa EU u okviru pregovaračkog poglavlja 11.


    “Na kraju ovog puta će ceo sektor, uključujući poljoprivredne proizvođače, biti u prilici da koristi njene brojne  prednosti. Naravno, to nije lak zadatak, između ostalog imajući u vidu nedavne promene u Evropskoj poljoprivrednoj politici koje proističu iz ’’Zelenog dogovora’’, i pretočene su u strategiju ’’Od njive do trpeze’’, rekao je Hurdas.


     Na nacionalnoj konferenciji posvećenoj pregovaračkom Poglavlju 11 govorili su i koordinator projekta Milanka Davidović, šef  Odseka za evropske integracije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i stručnjaci projekta, Snežana Blagoeva i Danijela Stolica, koje su pružali direktnu podršku ministarstvu u kreiranju pregovaračke pozicije za Poglavlje 11.


    Tokom četiri godine, koliko je trajao projekat vredan 3,2 miliona evra, pripremljen je veliki broj izuzetno važnih dokumenata, među kojima su najznačajniji Nacrt pregovaračke pozicije za Poglavlje 11, nacrti izveštaja sa preporukama za direktna plaćanja, sektor vina, državnu pomoć u poljoprivredi, sistem savetovanja poljoprivrednih gazdinstava itd. Značajna podrška pružena je i u izradi IPARD III programa Republike Srbije. U okviru procesa usaglašavanja zakonodavnog okvira sa pravnim tekovinam EU pripremljeni su nacrti Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda.