IPARD III - Šta je tu za mene?

27. Septembar 2021.

    Predstavnici IPARD Upravljačkog tela predstavili su na konferenciji održanoj u okviru sajma poljoprivrede mogućnosti koje u okviru pretpristupne pomoći Evropske unije nudi novi, IPARD III program, a aktivnoj diskusiji doprineli su posetioci svojim pitanjima i sugestijama.

    Nakon predstavljanja uspešnih priča korisnika Mere 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i Mere 3 – Investicije u fizičku imovinu koje  se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, predstavnici IPARD agencije odogovorali na pitanja i nedoumice u vezi sa implementacijom IPARD II mera. 

    Кonferenciju je, u okviru promotivne kampanje Delegacije EU „Za naša polja - #EU za poljoprivredu”, organizovalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa EU projektom tehničke pomoći „Jačanje kapaciteta za usklađivanje sa pravnim tekovinama EU u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike”.