Kako do kvalitetnog mleka po EU standardima

9. Decembar 2021.

    Osnovni uslovi za proizvodnju zdravog i kvalitetnog mleka jesu zadovoljavanje higijenskih standarda, koji podrazumevaju čiste i zdrave životinje i osoblje koje sa njima postupa, čiste prostorije i opremu za mužu, kao i ispunjavanje određenih uslova po pitanju hlađenja i transporta mleka. O neophodnosti ispunjenja tih uslova za poboljšanje kvaliteta sirovog mleka u Srbiji, ali i o dostizanju standarda Evropske unije za proizvodnju mleka, diskutovalo se na Regionalnoj konferenciji o kvalitetu mleka i bezbednosti hrane u Pirotu.


    Cilj konferencije bio je da se proizvođači i prerađivači mleka informišu o EU standardima i njihovoj primeni u Srbiji, ali i da se čuju njihova iskustva u proizvodnji i preradi mleka. Govorilo se o Strategiji za dostizanje EU standarda u proizvodnji mleka, merama za unapređenje proizvodnje, a samim tim i kvaliteta, što donosi i veću zaradu.

„Ministarstvo poljoprivrede fokusirano je na unapređenje kvaliteta sirovog mleka, zbog čega je, uz podršku EU kroz ovaj pregovarački projekat pripremilo nacrt Strategije u cilju približavanja EU standardima u toj oblasti“, izjavila je Milanka Davidović, šef Sektora za evropske integracije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ona je naglasila da standarde nije lako dostići, ali da se u tome konstantno napreduje.

    Poboljšanjem kvaliteta mleka obezbeđuje se bolji plasman proizvoda na domaćem, ali i tržištu Evropske unije, zbog toga je važno i unapređenje znanja proizvođača i prerađivača mleka. Predstavnici Uprave za veterinu i Direkcije za nacionalne referentne laboratorije ukazali su na to koliko dobro zdravlje i opšte stanje životinja utiču na kvalitet mleka, kao i o neophodnim higijenskim merama koje je potrebno preduzimati na dnevnoj bazi da bi se kvalitet održao i unapredio. O politici Evropske unije u pogledu bezbednosti hrane i kvaliteta mleka govoril su stručnjaci EU projekta.

    Budući da je Evropska unija za poljoprivredu i bezbednost hrane donirala 230 miliona evra od 2000. godine, na konferenciji su predstavljeni i primeri dobre prakse kojima je prikazana podrška EU. Direktori srednjih škola iz Svilajnca i Pirota, koje obrazuju kadrove u oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane, govorili su o značajnoj pomoći, kroz različite projekte finansirane iz sredstava EU, za nabavku opreme i unapređenje nastave u tim obazovnim ustanovama.


    Konferenciji, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i uz podršku EU projekta „Jačanje kapaciteta za usaglašavanje sa pravnim tekovinama EU u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike“, prisustvovali su i predstavnici Delegacije EU u Srbiji, lokalne samouprave, Poljoprivredne stručne službe u Pirotu i Privredne komore Srbije.  Proizvođači i prarađivača mleka okupljeni u Sali, ali i oni koji su pratili prenos konferencije uživo preko interneta, izneli su prisutnima probleme sa kojima se suočavaju u procesu proizvodnje i prerade, ističući da očekuju dodatne podsticajne mere države, ali i želju da unapređuju proizvodnju i dostižu zadate standarde kvaliteta. Svima je, kako su rekli, cilj da primene u praksi ono o čemu je bilo reči na konferenciji, jer će na taj način kvalitet i bezbednost hrane bolji, a njihova zarada veća.