14. Avgust 2020.

Radionica je planirana kao uvodni događaj za početak pripreme pregovaračke pozicije Srbije za poglavlje 11. Diskutovano je o dva glavna aspekta pripreme pregovaračke pozicije: organizaciji procesa izrade pregovaračke pozicije zasnovane na iskustvu Bugarske i Crne Gore i sadržaju pregovaračke pozicije uz predstavljanje glavnih elemenata pregovaračke pozicije Bugarske, Hrvatske i Crne Gore. 

Uvodna radionica organizovana je preko Zoom platforme uz obezbeđen simultani prevod za sve učesnike. Tehnička podrška seminaru bila je dobra i omogućila je aktivno učešće svih uključenih strana. Učestvovalo je 29 predstavnika iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva za evropske integracije.

Tokom prvog panela bila je prezentacija organizacije izrade pregovaračke pozicije za poglavlje 11 u Bugarskoj, koju je sa nekoliko primera i preporuka dala ekspertkinja Snežana Blagoeva. Iskustva Crne Gore podelila je ekspertkinja Danijela Stolica. Nakon prezentacije na radionici je bio deo posvećen pitanjima i odgovorima.

Drugi panel bio je posvećen prezentaciji glavnih zahteva u pregovarčkoj poziciji u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bugarskoj.

Tokom uvodne radionice za pripremu pregovaračke pozicije za poglavlje 11 podeljene su informacije o postojećim smernicama EU, razmotrena je organizacija procesa izrade pregovaračke pozicije I date su preporuke. Takođe su razmotrena glavna pitanja I izazovi Srbije u procesu pregovora u poglavlju 11, a predstavljen je I preliminiarni prikaz o najvažnijim elementima pregovaračke pozicije.